Petak, 08 Travanj 2016

Filtracija vina

Napisao: 
(Reading time: 2 - 3 minutes)
Filtracija vina

Spriprema za ocjenjivanje i/ili tržište

(dio cijelog članka iz knjige)

Prvo, filtracija vina NIJE NUŽNA, ako se isto vino koristi samo za osobne potrebe, tj. kada isto vino nije namijenjeno za registraciju i izlazak u prodaju. Tada je dovoljno provesti samo bistrenje sredstvima za istu namjenu (već spomenuto), a koja će ujedno izvršiti i stabilizaciju (mikrobiološka) vina na moguće promjene u toku godine (zamućenost i sl.).

Obavezna je kontrola i popravak slobodnog sumpora u vinu par dana (7) prije same filtracije.

Poželjno je filtrirati vina u postupku kod pripreme za ocjenjivanje vina, ali isto se mora napraviti dovoljno ranije prije samog ocjenjivanja (bar 20-tak dana ranije), da se isto vino „smiri” nakon „razbijanja“ i prolaska kroz pumpu i filtar slojnice.

Filtracija, posebno s finim ili sterilnim filtrima, omogućuje da se odstrane ostatci kvasaca zaostali poslije pretakanja iz procesa fermentacije, ali i možda nastalih bakterija (sterilni filtri) koje bi kasnije, zajedno s kvascima mogle prouzročiti promjene samog vina, posebno ako je vino sa ostatkom šećera.

Mnogi primjećuju da im vino nakon filtracija „nije isto” u okusu i mirisu, no to je normalna pojava upravo radi velikog, grubog - silovitog miješanja vina u pumpi i prolaska kroz guste filtar slojnice, pri čemu dolazi do „razbijanja” sastava vina, te do velikog dodira sa kisikom koji radi svoj utjecaj bez obzira na dobro ili dovoljno prethodno sumporenje. Upravo zato je potreban vremenski period da se vino opet „kemijski sljubi”, jer svi spojevi arome i mirisa su, zapravo, kemijski spojevi lanaca molekula koji će pod utjecajem samih fizikalnih zakona „doći na svoje mjesto” kroz neko vrijeme ponovnog odležavanja vina.

Izbor vrste filtar slojnica je vrlo bitan i ovisi o trenutnom stanju; izgledu vina, bistroći, ali i o postupcima koji su prethodili u vinifikaciji. Ako ste prethodno proveli postupak taloženja mošta, pa poslije toga bistrenje mladog vina nekim enološkim sredstvima, tada će se moći upotrijebiti i filtar slojnice za finu filtraciju, jer ste tim postupcima već istaložili puno velikih čestica, te ih odstranili pretakanjem. Kada se ne upotrebljavaju enološka sredstva mora se prvo filtrirati grubljim filtrima, pa tek kasnije finim. Upotrebom najnovijih vrsta filtara koji su na tržištu bitno se smanjuje gubitak vina u procesu filtracijekoji se odnosi na kapanje vina iz filtar aparata s pumpom ili s odvojenom pumpom. Isto tako smanjen je utjecaj na gubitak vrijednosti aroma i boje vina, te nije potrebno veliko ispiranje vodom, tj. priprema filtar slojnica. Za sam proces filtriranja dobro se pripremite, uz dobro ispiranje crijeva i pumpe, treba pripremiti i „pomoćnike”, tj. male alate koji će vam biti od velike koristi u cijelom postupku.

Nabavite si one velike, plastične, ali jake, krokodil stezaljke (u robnim centrima kod sitnog građevinskog alata) te iste upotrijebite za učvršćivanje i osiguravanje crijeva koje uranjate u vino koje se pretače-filtrira i na drugom kraju istim stezaljkama pričvrstite crijevo koje mora stajati u bačvi koja se puni i gdje dolazi čisto vino. Poželjno je da si date napraviti uteg koji bi došao na kraj crijeva-izlaz toka vina, a tako da je u obliku cijevi koja se pričvrsti obujmicom na samo crijevo. Normalno, najbolje je da je od inox materijala. Filtriranje s pumpom nije težak posao, ali mora se biti uvijek pored istog sistema u podrumu, jer se vrlo lako može desiti nešto što će rezultirati prolijevanjem, prskanjem vina izvan posuda..., a posebno ako vas je previše u podrumu dok se isto radi. PRIMJER RADA po koracima možete naći u knjizi „Podrumarov dnevnik”

Jovica Nikšić

Jovica Nikšić osnivač je i predsjednik INOVATIVNE INTERNET UDRUGE VINARA E-VINARSTVO te autor Knjige 1. „Podrumarov Dnevnik“, prve je knjiga od tri u ciklusu „Obiteljsko Vinogradarstvo i Podrumarstvo. (Više o udruzi na www.e-vinarstvo.com, te na facebook profilu. )

Koncept Knjige-Priručnika, je napravljen tako da bude vaš jednostavni podsjetnik i pomagalo za samostalnu proizvodnju vina, osnovnu pripremu i testiranje sebe u kušanju vina, te dalje za pripremu i davanja svog vina na organizirana ocjenjivanja.
Neke odabrane dijelove knjige pratite kroz objave u nastavcima, a knjigu možete naručiti izravno od autora ili samostalno kod nakladnika. www.webknjizara.hr