Srijeda, 24 Veljača 2021

Završna konferencija projekta "RIDE&BIKE II"

Napisao:  G.E.T.
(Reading time: 2 - 4 minutes)
Završna konferencija projekta "RIDE&BIKE II"

Prekogranični projekt RIDE&BIKE II, koji je 85% sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa suradnje Interreg Hrvatska-Slovenija 2014.-2020. počeo se provoditi 1.9.2018. i provodio se 30 mjeseci odnosno završava 28.2.2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 875.472,55 EUR, od čega sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 744.151,66 EUR.

U projektu je sudjelovalo šest (6) partnera, tri s hrvatske i tri sa slovenske strane, isti koji su sudjelovali i u projektu RIDE&BIKE koji se provodio u razdoblju 2015.-2016.:

 • Zagorska razvojna agencija (vodeći partner projekta)
 • Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije
 • Turistička zajednica »Savsko-sutlanska dolina i brigi«
 • Razvojna agencija Kozjansko
 • Razvojna agencija Sotla
 • Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Projektni partneri djelovali su regionalno i kroz projektne aktivnost stvorili veću prekogrančnu turističku destinaciju. Glavni cilj projekta je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Inovativnost projekta se očituje u poboljšanju i realizaciji zajedničkih prekograničnih ciljeva.

Ključni rezultat ovog projekta je povećanje broja posjetitelja u prekograničnoj RIDE&BIKE destinaciji što je postignuto kroz pametnu integraciju prirodne i kulturne baštine kojom ova destinacija obiluje sa aktivnim odmorom te interpretaciju te baštine za aktivne turiste odnosno bicikliste i jahače. Oblikovani su održivi turistički proizvodi, uređena dodatna posjetiteljska infrastruktura odnosno intepretativne točke, educirani i dodatno ojačani kapaciteti ključnih dionika turističkog gospodarstva te je promovirana RIDE&BIKE destinacija.

Konkrenti outputi ovog projekta su:

 • organizirana RIDE&BIKE ponuda odnosno definirana Zajednička strategija RIDE&BIKE destinacije, trasirane i digitalizirane su 6 biciklističkih i 5 konjičkih tematskih ruta, uređeno 20 interpretativnih punktova, oblikovano 5 biciklističkih i 5 konjičkih te 2 zajednička prekogranična RIDE&BIKE itinerara
 • pilotna provedba RIDE&BIKE itinerara odnosno nabavljen je pilotni bike-sharing sustav u Šentjuru te provedeno pilotno certificiranje konjičke rute u Krapinsko-zagorskoj županiji te je provedeno pilotno testiranje RIDE&BIKE ponude
 • definirana dugoročna suradnja RIDE&BIKE destinacije, odnosno definiran je Akcijski plan dugoročne suradnje destinacije
 • provedene su 3 studijske ture kao primjeri dobre prakse u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji te su projektni partneri sudjelovali na zajedničkoj radionici storytellinga; provodeno 10 radionica s više od 100 sudionika privatnog i javnog turističkog sektora,
 • oblikovani standardi za ugostiteljski i smještajnu ponudu namijenjeni biciklistima i jahačima i standardizirano 10 objekata (a standardizacija se nastavlja i nakon završetka projekta)
 • organizirana prekogranična 2 konjička i 2 biciklistička događaja, organizacija biciklističke i konjičke stručne ekskurzije za turoperatore, osmišljeni specifični inovativni tematski suveniri te provedena promocija zajedničkih turističkih proizvoda kroz informativne kanale.

Poštivajući epidemiološke mjere zbog COVID-19 pandemije te nemogućnosti fizičkog prisustvovanja slovenskih partnera na konferenciji u Krapini, konferencija je održana i virtualno, a snimku konferencije moguće je pogledati na Youtube kanalu Zagorske razvojne agencije. Konferenciji su, osim novinara, prisustvovali i predstavnici klubova, društava i ostali zainteresirani sudionici, kako iz Hrvatske, tako i iz Slovenije koji su bili uključeni u provedbu projekta.

U okviru projekta RIDE&BIKE II koji se provodio u okviru programa suradnje INTERREG V-a Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. i financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Zagorska razvojna agencija i Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije provodile su projektne aktivnosti s podijeljenim ulogama da je Zagorska razvojna agencija provodila aktivnosti vezane uz cikloturizam, dok je Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije provodila aktivnosti vezane uz konjički turizam.

Od ukupne vrijednosti projekta koja iznosi 875.472,55 EUR na području KZŽ provedene su aktivnosti ukupne vrijednosti 277.122,50 EUR odnosno 189.692,50 EUR za cikloturizam te 87.430 EUR za konjički turizam.

Konkretni outputi na području KZŽ su:

 • izrađena Zajednička strategija RIDE&BIKE destinacije, koja uključuje Plan upravljanja posjetiteljima, Akcijski plan dugoročne suradnje destinacije te prekogranične biciklističke itinerare;
 • organizirana 1 biciklijada (u okviru Zahvale jeseni 2020. – 5. biciklijada u Klanjcu),
 • realizirana online kampanja na Facebooku i web portalima za web stranicu zagorjebike.com.hr,
 • izrađena je zajednička projektna web stranica rideandbike.eu i dodatno je redizajnirana i dopunjena web stranica www.zagorjebike.com.hr,
 • organizirana edukacija za biciklističke vodiče
 • organizirana edukacija na temu interpretacije kulturne i prirodne baštine po pristupu kojeg provodi Interpret Europe
 • razvijen vizualni identitet standarda RIDE&BIKE friendly/professional/specialist
 • trasirano novih 5 obiteljskih i 6 MTB ruta na području KZŽ
 • 5 interpretativna punkta za cikloturiste
 • 2 interpretativna punkta za jahače i konje
 • edukacije za privatni i javni turistički sektor
 • pilotno certificiranje konjičke rute čime naša ruta ulazi u katalog talijanske ENGEA-e
 • trasirana 1 nova konjička ruta
 • izrađeni RIDE&BIKE standardi (BIKE / RIDE friendly, professional, specialist)
 • redizajnirana web stranica zagorjeride.com.hr
 • organizacija studijske ture za turističke ambasadore