Vinski turizam

O ponudi u vinskom turizmu i G.E.T. Stars oznakama

(sadržaj u pripremi)

 

* Ministarstvo poljoprivrede RHProgram "Zvijezde vinskog turizma" (G.E.T. Stars) sufinancira Ministarstvo poljoprivrede sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020. godinu.