Članstvo u udruzi

Članstvo u udruzi

 • Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba. Udruga ima tri vrste članstva za fizičke i pravne osobe: počasni član, redovni član, podupirući član.
 • Počasnim članom mogu postati fizičke osobe koje osobnim radom i zalaganjem osobito pridonose ostvarivanju ciljeva Udruge. O prijemu počasnih članova odlučuje Skupština.
 • Počasni članovi imaju sva prava redovnih članova utvrđenih Statutom, osim prava da biraju i budu birani.
 • Redovni članovi mogu postati one fizičke osobe, koje izraze želju da postanu redovnim članom i prihvate Statut Udruge, te se obvežu sudjelovati u aktivnom radu Udruge.
 • Redovni članovi mogu birati i biti birani u Tijela udruge.
 • Redovnim članom smatra se ona fizička osoba koja je uzastopno, najmanje tri (3) mjeseca, aktivno angažirana na promicanju ciljeva i obavljanju djelatnosti Udruge.
 • Podupirući članovi mogu postati one  fizičke osobe, ili pravne osobe, koje izraze želju da postanu pridruženim članom i prihvate Statut Udruge. Podupirući članovi se aktivnostima udruge bave samo povremeno i imaju sva prava redovnih članova utvrđenih Statutom, osim prava da biraju i budu birani.
 • Pravne osobe ostvaruju svoje interese u Udruzi preko svog imenovanog predstavnika.
 • Redovne i podupiruće članove potvrđuje Predsjednik.
 • Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Pravila članstva i uvjeti korištenja članske kartice

 • Prava i obveze članova su: redovno plaćanje članarine, bavljenje aktivnostima Udruge (prema mogućnostima i željama), sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge (aktivni članovi), čuvanje i podizanje ugleda Udruge, čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.
 • Članstvo u Udruzi prestaje: dragovoljnim istupom, neplaćanjem članarine, isključenjem
 • Član udruge  pristaje na sve uvjete i pravila te se obavezuje da će biti u mogućnosti primati promotivne i informativne materijale Udruge.
 • Član udruge obavezan je pismeno prijaviti svaku promjenu osobnih podataka.
 • Članska kartica izdaje se svakom članu Udruge po upisu u registar članova, a prestaje važiti ispisom iz članstva, bez obzira na razloge prestanka članstva, ili prestankom postojanja udruge G.E.T.

 

Godišnja članarina iznosi 400,00 kuna.

Poslijednja izmjena dana Petak, 26 Ožujak 2021 10:59